נגישות
 • אלכם מדיקל
  הדגשת הערכים והיכולות של המכשור הרפואי, באמצעות מותג חדש אשר כולל סגמנטים מוצריים שונים, ומעביר את ההבטחה המותגית של 'אלכם מדיקל' לאיכות ושירות גם לאחר רכישת לוקומד.

   

  לוגו


  משרדים ממותגים
  כרטיסי ביקור


  ברושורים


  תערוכה
  הצטרף אלינו
  צור איתנו קשר
  טלפון 04 9933900
  תמי ריצ'רד 054 5839117