נגישות
 • Afimilk
  חברה חלוצה בתחומה אשר המציאה את מד החלב הדיגיטלי ואת מערכת ניהול העדר לרפתות ודירים בכל העולם. אפימילק ביקשה לקיים תהליך אסטרטגי לגיבוש המותג ולמיקוד המסרים לאור פיתוחים ייחודיים שהיא מביאה ללקוחותיה.
  המשפט - Vital Know-How in Every Drop of Milk - מבטא את הבטחתה של אפימילק להעמיד עבור לקוחותיה מוצרים ופתרונות המכילים מומחיות גדולה וידע עצום. ניסיון רב השנים של אפימילק מבטיח למנהלי רפתות ומחלבות רווחיות, יעילות ואפקטיביות בניהול העדר ובייצור החלב

   


  מיתוג


  מחלקות


  מחברת תדמיתית


  איקונים


  ברושורים


  Branding in


  הצטרף אלינו
  צור איתנו קשר
  טלפון 04 9933900
  תמי ריצ'רד 054 5839117